မၾကာမီကက်င္းပခဲ့သည့္ New York Auto Show တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Buick မွ ၄င္း၏ ထင္႐ွားသည့္ Regal Model အား All New Model အေနျဖင့္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ New Regal အား Regal Sport back အမည္သစ္ျဖင့္ ပြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး 4-door Luxury Coupe ပံုစံအသစ္ျဖင့္  အသြင္သစ္/ အျမင္သစ္ျဖင့္ ပြဲထုတ္ခဲ့ပါသည္။ထို႕အျပင္ Regal Tour X ကိုလည္း သီးျခားဒီဇိုင္းပံုစံျဖစ္သည့္ Wagon Type ျဖင့္မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ (Buick Regal) အေနျဖင့္ ထိုသို႕စိတ္၀င္စားဖြယ္ပံုစံအသစ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးျခင္း သည္ Mercedes CLS – Class ကဲ့သို႕ Couple / Shooting/Brake ပံုစံမ်ားကဲ့သို႕ ၀ယ္သူမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Regal Sport back / Tour X တို႕တြင္ 2.0 L Turbocharged I4 Engine၊ 250 hp အင္ဂ်င္ႏွင့္ 9-Speed Auto Gearbox တို႕အား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ AWD System အား Tour X တြင္ Standard ထည့္သြင္းထားၿပီး  Sport back တြင္ မွာယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ New Regal Sport back / Tour X တို႕အား  Legal ၏ ယခင္ Model မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖန္တီးထား၍ လွပခန္႕ညားသည့္ပံုစံကိုမ်ားစြာ အေလးေပး တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Wagon Type ျဖစ္သည့္ Legal Tour X တြင္ ပစၥည္းထည့္ရန္ ေနရာအား 73.5 cubic feet ခန္႕က်ယ္၀န္းစြာဖန္တီးထားပါသည္။

Regal Sport back အား US$ 30000 ၀န္းက်င့္ျဖင့္၄င္း Regal Tour X  အား US$  33000 ၀န္းက်င္ ျဖင့္၄င္း / Regal Tour X အား US$ 33000 ၀န္းက်င္ျဖင့္၄င္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

Shooting Brake / Wagon အမ်ိဳးအစားကားေလာကတြင္ နာမည္ရေနသည့္ (Mercedes- Benz) (Audi) (BMW) (Volvo) ကဲ့သို႕ ဥေရာပထုတ္ Brands မ်ားကဲ့သို႕ U.S Make ျဖစ္သည့္ Buick သည္လည္း Legal Tour X ျဖင့္တန္း၀င္ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။