ႏိုင္ငံတကာကုန္တင္ကားေမာင္းသူမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ ျပီးခဲ့သည့္ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က FUSO Myanmar မွၾကီးမွဴးက်င္းပသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါပဲြကုိ FUSO မွဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၾကီးမွဴးက်င္း ပျခင္းျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္အျပိဳင္မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္လည္း တစ္ျပိဳင္နက္တည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ျပဳ လုပ္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာကုန္တင္ကားေမာင္းသူမ်ားေန႔ကုိ FUSO ၏ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ အစဥ္အ လာပဲြတစ္ခုျဖစ္ လာေစရန္ႏွင့္ ကုန္တင္ကားေမာင္းသူမ်ား၏အေရးပါမွဳကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္ေစလုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ယခုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ကားေမာင္းသူမ်ားကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္မ်က္လုံးစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဆံပင္ညွပ္ေပးျခင္း၊ ေကာင္းစြာအနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႏိွပ္ခံ စက္မ်ားျဖင့္ အေၾကာေျပေစျခင္းစသည့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအျပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာဂိမ္းကစားနည္းမ်ား၊အမွတ္ တရဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာကုိလည္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာေသာ ကားေမာင္းသူမ်ားအားေပးအပ္သြားခဲ့သည္။ ပြဲတက္ေရာက္လာသူကုန္တင္ကားဆရာတစ္ဦးကလည္း “အခုလုိ ကားဆရာေတြကုိ အထူးအေလးထားတဲ့ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပဲြလုပ္ေပးတဲ့ FUSO ကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ FUSO အမွတ္တံဆိပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း အခုလုိပဲြမ်ိဳးကုိ ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ျပီး စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မွဳ လည္းရရွိပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္”ဟု ဆုိခဲ့သည္။