ကမာၻေက်ာ္ Jaguar ၏ နာမည္ေက်ာ္ (2018 F-Pace Crossover) တြင္ ၀ယ္သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးႏိုင္မည့္ (ကားအတြင္းခန္းအလင္းေပးစနစ္)အား (US $ 2350) ခန္႕ျဖင့္ ထူးျခားစြာရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ပါမည္။ အဆိုပါ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ Ambient Lighting စနစ္တြင္ (အေရာင္ေပါင္းစပ္မႈမ်ား) ဟန္ခ်က္ညီစြာ ပါ႐ွိၿပီး Jaguar မွတင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ Caesium ေခၚ အျပာေရာင္အဆင္းကို အဓိကအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အေရာင္ေတာက္ပမႈအား ညီညြတ္စြာ ဖန္တီးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

F- Pace ၏ Ambient Lighting စနစ္တြင္ ကား Dashboard ႐ွိ ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ ၄င္းတို႕တြင္ သဘာ၀အတိုင္းခံစားရမည့္ အျဖဴေရာင္ေတာက္ပသည့္ အလင္းကိုသာ(ေ႐ွ႕မီးဖြင့္ပါက) ရ႐ွိေစပါမည္။ သို႕ေသာ္ ဂီယာထိန္းခ်ဳပ္အံုႏွင့္ ပတ္လည္တ၀ိုက္တြင္ (အျပာ/အနီ/ခရမ္းေရာင္/ အစိမ္းေရာင္) စသည့္အလင္းေရာင္မ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါမည္။

၄င္း၏ ဂီယာဒိုင္ခြက္အံုတြင္ မတူညီသည့္ (Display Model) မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္။ ၄င္းတို႕မွာ (ျပာလဲ့လဲ့အေရာင္)သည္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး (Sport Mode) ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါက (အနီေရာင္)သို႕ ေျပာင္းသြားပါမည္။ ထူးျခားမႈမွာ (Sport Mode)ဆိုပါက ဒိုင္ခြက္မီးအျပင္ Ambient Light ပါ အနီေရာင္သို႕ ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ (Sport Dynamic) ပံုစံဆိုပါက အနီေရာင္အျပင္ အျပာေရာင္ကိုလည္းေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါမည္။

(2018 Jaguar F – Pace) သည္ (sporty Crossover) ပံုစံျဖစ္ၿပီး အလူမီနီယံသတၱဳျဖင့္ အဓိက ဖန္တီးထားျခင္း၊ လွပဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ႐ွိျခင္း၊ အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး သြက္လက္ေပါ့ပါးမႈ႐ွိသည့္ ေအာင္ပိုင္းဆိုင္းထိန္းစနစ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊ ဆီစားသက္သာၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ အင္ဂ်င္စနစ္ ပါ႐ွိျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အထူးနာမည္ေက်ာ္ ထင္႐ွားသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႕၏ ဂုဏ္ေဆာင္ ကားတစ္စင္းျဖစ္ပါသည္။