ျပည္တြင္းမွာ SKD စနစ္နဲ႔တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္တဲ့ 2019 Hyundai Accent ကုိ Test Drive လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွဳန္းက က်ပ္၂၉၉ သိန္းနဲ႔ဝယ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္လုိင္စင္လည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။