ကမာၻေက်ာ္ J E E P ၏ နာမည္ေက်ာ္ Model ျဖစ္သည့္ Jeep Cherokee ၏ (2019 Model) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားအား Jeep မွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ယခုအသစ္ထြက္႐ွိသည့္ New Cherokee အား ထူးျခားသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ လက္႐ွိ Cherokee ၏ အေ႐ွ႕ဖက္ ဒီဇိုင္း ေပါင္းစပ္မႈသည္ အျခားေသာ Jeep Model မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Compass ႏွင့္ Grand Cherokee တို႕ႏွင့္ မ်ားစြာတူညီမႈ႐ွိပါသည္။ ယခု 2019 Cherokee တြင္ ယခင္ထက္ပို၍ လံုးေခ်ာေနမည့္ ပံုစံ႐ွိမည္ျဖစ္ကာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အစျပဳျခင္း အေနျဖင့္ Crossover ၏ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္းအျပည့္အ၀ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားသည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးထားပါမည္။

အျခားေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု မွာကား အေနာက္ဖက္ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဖံုးေဘးအကာေစာင္း ပံုစံအသစ္တြင္ လိုင္စင္ျပားအား ထား႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ Model မ်ားထက္ ၾကည့္ရအဆင္ေျပသည့္ အေနာက္ဖက္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရပါမည္။ အလားတူ ဘန္ဘာဒီဇိုင္းအား (Faux Skid Plate) မ်ားအား လိုင္စင္အျပား၏ ေဘးတြင္ ထား႐ွိႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပသည့္ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးထားပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား Jeep မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ႐ွိပါ။အဆိုပါ 2019 Jeep Cherokee အား ယခုလာမည့္ 2018 January တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္စနစ္ႏွင့္ ဂီယာစနစ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ထည့္သြင္းထားမည္ဟု Cherokee ခ်စ္သူအမ်ားစုမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါသည္။