နာမည်ကျော် Stellantis Group သည် 2026 တွင် ဥရောပဈေးကွက်၌ EV Model များအားပြောင်းလဲ ဖန်တီးမည် ဖြစ်ပြီး 2030 အတွင်း EV Model အသစ် ( ၇၅ ) မျိုး အသစ်ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်၏ အပိုင်းတွင် ပါဝင်သည့် Vauxhall သည် Cross land Crossover နှင့် Insignia Sedan တို့အား EV Model များအပြင် ပြောင်းလဲဖန်တီးမည့်အပြင် Manta အမည်ရသည့် All EV Crossover အသစ်ကိုလည်း တိုးချဲ့ထုတ်လုပ် ပါမည်။ New Manta EV သည် UK Market တွင် လက်ရှိထင်ရှားလျှက်ရှိသည့် Toyota bZ4X ကဲ့သို့ ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ Manta အမည်အား Opel ၏ Manta Sport Coupe ထံမှ ရယူထားပြီး All New Model အနေဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ Vauxhall သည် Manta အား Insignia နှင့်အတူတကွ ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကာ Stellontis Group ၏ New STLA EV Platform တွင် အခြေခံကာ ဖန်တီးပါမည်။ အဆိုပါ Platform တွင် အရွယ်အစား ( ၄ ) မျိုးရှိကာ Group ၏ Brand အားလုံး၏ Global Portfolio အနေဖြင့် အသုံးပြုပါမည်။

Vauxhall Manta အား စွယ်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် Emission-Free Model အနေဖြင့် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ Vauxhall သည် Vauxhall Astra-e အား 2023 တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် EV Model များအနေဖြင့် Monta , Crosa-e , Mokka-e , Combo-d life , Vivaro-e Life ကဲ့သို့ Model အသစ်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Vauxhall သည် ICE Model အနေဖြင့် Tourer Models များကိုလည်း UK တွင် ရောင်းချပါသည်။ Vauxhall သည် လက်ရှိထုတ်လုပ်သည့် EV Model များအတွက် – e CMP Platform နှင့်အတူ 134 bhp Production ရှိသည့် Single Electric Motor တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။

#DriveMediaMyanmar