အေမရိကန္ အေျခစိုက္ (Ford)သည္ ၄င္း၏ ထင္ရွားလွသည့္ (Model) (၂)မ်ဳိးျဖစ္သည့္ (Ford Mustang)ႏွင့္ (Ford F-150)တို႔အား (Hybrid Version)အေနျဖင့္ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ (Small Electric SUV)အမ်ဳိးအစားအသစ္ကိုလည္း ထုိကာလ၌ တိုးခ်ဲ႕ဖန္တီးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ (လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္)သီးသန္႔ျဖင့္ ခရီးမိုင္ 300ခန္႔ ေမာင္းႏွင့္ ႏိုင္ရန္ တီထြင္ထားမည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေၾကျငာထားပါသည္။
(Ford Mustang)သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ၿပိဳင္ကားျဖစ္ၿပီး (Ford)၏ (Icon Model)ဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္။ ၄င္းသည္ (V8 Engine)စနစ္သံုးကားျဖစ္ၿပီး (Performance)အေနျဖင့္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ (Model)လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ထင္ရွားသည့္ (Mustang)အား (Ford)သည္ (Gasoline-Electric Version)အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသည္ (Hybrid Sport Car)တြင္ ထင္ရွားသည့္ အျခား (Mode)မ်ားကဲ့သို႔ (Ford)မွလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ကို အထင္အရွားျပသလို၍လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ (Ford)၏ နာမည္ေက်ာ္ (Truck)တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ (F-150 Truck)ကိုလည္း ပံုမွန္ အင္ဂ်င္ စနစ္သံုးကားမွ (Hybrid Version)အျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ထြက္ရွိမည့္ (F-150 Hybrid)အား (ေနာက္ဘီးယက္) စနစ္သံုးအျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည္ ့ျဖစ္ပါသည္။
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (Mustang)ႏွင့္ (F-150)တို႔၏ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာစနစ္မ်ားအား နည္းပညာ မ်ားခြဲေ၀ထည့္သြင္းထားပါသည္။အနာဂတ္(Mustang)ႏွင့္ (F-150)တို႔၏ (Hybrid)(Models) မ်ားတြင္ (Turbocharged Eco Boost I4 Engine) ု ႏွင့္ (လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ)မ်ားကို တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိအေတာအတြင္း (လွ်ပ္စစ္သီးသန္႔)အသံုးျပဳမႈ သီးသန္႔ အေနျဖင့္ (မိုင္ 300)ခန္႔အထိ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည့္ (Electric SUV)မ်ားကိုလည္း (2020)ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ထုတ္လုပ္ရန္ (Ford)မွ ရည္ရြယ္ထားပါ သည္။