မၾကာမီကက်င္းပခဲ့သည့္ (Geneva Auto Show)တြင္ ကမာၻေက်ာ္ Land Rover မွ Model အသစ္ျဖစ္သည့္ Range Rover Velar အား မတိဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ Range Rover Evoque ႏွင့္ Range Rover Sport တို႕၏ အၾကားအ႐ြြယ္အစား႐ွိသည့္ ကားျဖစ္ၿပီး Land Rover ၏ ေျခာက္မ်ိဳးေျမာက္ Luxury SUV Model လည္းျဖစ္ပါသည္။

New Rang Rover Velar ၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားအား Range Rover Sport ႏွင့္ Range Rover Evoque တို႕ႏွင့္ တူညီစြာ ဖန္တီးထားပါသည္။၄င္းအား လွပဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံျုဖင့္ ဖန္တီးထားၿပီး ၄င္း၏ အမိုးျပင္၊ ေ႐ွ႕မီးလံုးႏွင့္ (Grille)တို႕အား အနက္ေရာင္သီးသန္႕ျဖင့္လည္း ရ႐ွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အတူ ၄င္း၏ အတြင္းခန္းကိုလည္း က်ယ္၀န္းသပ္ရပ္စြာ ဖန္တီးထားၿပီး (Dual- Screen Controls) ပံုစံကိုလည္းထည့္သြင္း ထားပါသည္။၄င္းသည္ ခရီးသည္ (၇)ေယာက္စီး ခံု(၃)တန္း ပံုစံကားျဖစ္ၿပီး (Range Rover Sport)ကဲ့သို႕ က်ယ္၀န္းသည့္ Cargo Space လည္းပါရွိပါသည္။

Range Rover Velar တြင္ အင္ဂ်င္စနစ္(၃)မ်ိဳးထည့္သြင္းထားပါသည္။၄င္းတို႕မွာ – (I4 Turbo diesel Engine)၊ (180hp) အင္ဂ်င္/ (I4 Turbocharged Petrol Engine)၊ (247 hp) အင္ဂ်င္ႏွင့္ (V6 Supercharged Petrol Engine)၊ (380 hp) အင္ဂ်င္တို႕တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အဆိုပါအင္ဂ်င္(၃)မ်ိဳး သည္ (Jaguar F- PACE)တြင္ ပါ႐ွိသည့္ အင္ဂ်င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Range Rover Velar တြင္ (Unique item) မ်ားစံုလင္စြာပါ၀င္ၿပီး (Adaptive Cruise Control)၊ (Forward collision warning) အစ႐ွိသည့္ နည္းပညာသံုးပါ၀င္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ New Velar အား (US$ 51000) ၀န္းက်င္ခန္႕ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႕တြင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာ Brands မ်ားမွာ (BMW X 5)၊ (Audi Q 7)၊ (Mercedes – Benz GLE)၊ (Volvo XC 90) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။