မၾကာမီက က်င္းပခဲ့သည့္ Geneva Motor Show တြင္ အိႏၵိယအေျခစိုက္ ကမာၻေက်ာ္ (Tata)- (၄င္းသည္ အိႏၵိယထိပ္တန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ Land Rover ႏွင့္ Jaguar တို႕ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။) မွ (New Tamo Racemo) ႏွင့္ (Racemo +) တို႕အား မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႕သည္ ( 2 Doors ) ကားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (Tamo Racemo/ Racemo +)တို႕အား ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းၿပီး ထူးျခားစြာထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Racemo Model အား ၿပိဳင္ကားပံုစံကို အေျခခံကာ ဖန္တီးထားၿပီး (U.S Market)႐ွိ Mazda Miata ပံုစံကဲ့သို႕ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါသည္။၄င္းသည္ (ေနာက္ဘီးယက္စနစ္)သံုး ကားျဖစ္ၿပီး (Double wishbone suspension) စနစ္ကိုတပ္ဆင္ထားပါသည္။ ၄င္းတြင္ အင္ဂ်င္အေနျဖင့္ (1.2 L Turbocharged I 3 Engine)၊ (187 hp) အင္ဂ်င္အား တပ္ဆင္ထားပါသည္။အဆိုပါအင္ဂ်င္သည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ( 0 to 60 mph) အား (6.0 Seconds) ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ Gear box အေနျဖင့္ (6 – Speed Automated  Manual Gearbox) အားတပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Racemo Design အား ဆန္းသစ္လွပသည့္ပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးထားကာ ၄င္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေလထြက္ေပါက္/လိပ္ျပာပံုသ႑ာန္တံခါးမ်ားစသည္ျဖင့္ထူးျခားစြာဖန္တီးထားပါသည္။ ထို႕အတူ အတြင္းခန္း ကိုလည္း က်ယ္၀န္းသပ္ရပ္စြာျပဳလုပ္ထားၿပီး (Fabric door pulls)၊ (Bright red switches)၊ (Massive shift paddles) (Racing seats) (Harnesses) စသည့္ ပါ၀င္မႈမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၄င္း၏ Dashboard အား (3 Ractangular LCD display) ဒီဇိုင္းျဖင့္ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Tata Tamo Racemo အား အစင္းေရစုစုေပါင္း (၂၅၀)သာ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Tata အေနျဖင့္ ၄င္း၏ Tamo Racemo / Racemo + ကားမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္မားစြာျဖင့္ ဖန္တီးလို၍ ထိုကဲ့သို႕ အစင္းေရနည္းပါးစြာ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။