မၾကာမီကက်င္းပခဲ့သည့္ Geneva ကားျပပြဲတြင္ ကမာၻေက်ာ္ Opel မွ ၄င္း၏ All-new 2018 Insignia အားမိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ Opel အေနျဖင့္ ယခင္ပိုင္႐ွင္ (GM) မွ ျပင္သစ္အေျခစိုက္      (PSA Group) သို႕ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခု Insignia Midsize အားဖန္တီးျခင္းျဖစ္ကာ ၄င္းသည္ (Buick Regal) ၏ ေ႐ွ႕ေျပးတမန္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

Opel Insignia အား (Grand Sport) ႏွင့္ (Sports Tour) ဟူ၍ ပံုစံ(၂)မ်ိဳးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး (Midsize Wagon) အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါမည္။ ၄င္းအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ( Russelsheim) ေဒသတြင္ တပ္ဆင္ပါသည္။

GM-PSA  Deal အရ PSA အေနျဖင့္ Holden ႏွင့္ Buick တို႕၏ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ရွိ၍ Opel အေနျဖင့္ ၄င္း၏ကားမ်ားအား Buick ၏ Encore Crossover ႏွင့္ Regal Sedan တို႕ႏွင့္ တူညီစြာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Opel Insignia အား Buick ၏ La Crosse Platform ကို အေျခခံကာ ဖန္တီးထားၿပီး အဆိုပါ Platform အား Chevrolet ၏ Malibu ႏွင့္ Impala Models မ်ားကိုလည္း ခြဲေ၀ေပးထားပါသည္။ Insignia အား ေ႐ွ႕ဘီးယက္ (သို႕) AWD System ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Opel Insignia အား US$ 25500 ခန္႕မွစတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ Active Lane Keeping / Heads- up display / 360- degree view camera / Opel On Star Personal Assistant စသည့္ ေခတ္မွီပါ၀င္မႈမ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။အင္ဂ်င္အေနျဖင့္ (Turbocharged I 4 Engine) ႏွင့္ (8- Speed Automatic Gearbox) တို႕အား တပ္ဆင္ထားပါသည္။

Opel Insignia တြင္ ( Custom  Paint colors) မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီ နည္းပညာသံုးပါ၀င္မႈမ်ားစြာကိုလည္း မွာယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။