ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ (Daimler)ႏွင့္ တရုတ္ျပည္အျခစိုက္ (BAIC Motor Corporation) ကို ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ (Mercedes Benz)စက္ရံုအား တရုတ္ႏိုင္ငံ (ေဘဂ်င္း)ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ဂ်ာမနီ အဓိပတိ (Angela Merkel) ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ (Chinese Premier Li Keqiang) တို႔မွ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ (Daimler)အေနျဖင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔တြင္ (Beijing Benz Automotive Co.,Ltd. BBAC)အား ဖြဲ႕စည္းကာ (Low-emission Vehiches) မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (Hybrids)၊ (Pure Battery Electric)ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

(တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္ ကာမ ၻာ့အႀကီးဆံုး NEVS ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Diamler အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ (Electric Mobility)အား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားစြာရရွိေစရန္ ကူညီေပးမည္)ဟု (Diamler’s board member in charge of China)ျဖစ္သူ(Mr Hubertus Troska)မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (Diamler)အေနျဖင့္  တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ (BIAC Group)၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ (BJEV)ႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အလားတူ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (BJEV)အား (BAIC Group)မွ (2009) ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး (New Energy Vehicles) မ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

အထက္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း/ထုတ္လုပ္ျခင္း/ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔အား အဓိကေဆာင္ရြက္သည္ ျဖစ္ၿပိး (NEV)၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ (Electric Vehicles)အမ်ိဳးအစား(၅)မ်ိဳး ထုတ္ လုပ္ပါသည္။ ဂ်ာမနီ အစိုးရအေနျဖင့္ (Diamler)အျပင္ (Volkswagen)ႏွင့္ တရုတ္အေျခစိုက္ (Anuhi Jianghuai Automobile)ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ (Electric Cars)မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ အစီအစဥ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္