လက်ရှိရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ Chevrolet Marketing Manager ကိုရဲဖြိုးထွန်းရဲ့သုံးသပ်မှုလေးပါ။