လက်ရှိ Brand New စျေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး GAC ရဲ့ Marketing Manager မှ သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်