လက်ရှိ Brand New ကားစျေးကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Hyundai Myanmar မှ Marketing Manager မှ သုံးသပ်ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။