ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ (Jaugar)သည္ ၎၏ နာမည္ေက်ာ္(XF Series)၏ (2018 XF Sportbrake)အား ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ပါသည္။ ၎အား လွပဆန္းသစ္သည့္္ ပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးထားၿပီး (ရွည္လ်ားၿပီး သြယ္လ်သည့္ အမိုး)အား ထူးျခားစြာ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဆိုပါကားတြင္ (31.7 Cubic Feet)ခန္႔ အက်ယ္ရွိသည့္ (Cargo Spice)လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္၍ အသံုးျပဳသူအတြက္  မ်ားစြာ အဆင္ေျပသည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

(2018 Jaguar XFS Sport brake)အား (AWD System)ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎အင္ဂ်င္အေနျဖင့္ (Supercharged 3.0 LV6 Engine), (380 hp), (332 lb-ft of torque) အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည္ျဖစ္ၿပီး ၎အင္ဂ်င္၏ (Performance)သည္ (0 to 60 mph)အား (5.3 Seconds)ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

(2018 XF S Sport Brake)၏ အတြင္းခန္းအက်ယ္သည္ (XF Sedan)ႏွင့္ တူညီမႈရွိေသာ္လည္း ၎တြင္ (Fixed Sunroof)ကိုသာ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ပါ၀င္မႈမ်ား အေနျဖင့္ စံုလင္စြာ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ (Jaguar Activity Key Wristband)ကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ၎စနစ္သည္ (JLR)၏ ေနာက္ဆံုးေပၚတီထြင္မႈျဖစ္သည့္ ေသာ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး လက္ပတ္နာရီကဲ့သုိ႔ လက္တြင္ ၀တ္ထားကာ ေသာ့ကို အဖြင့္/အပိတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။) (Sun blind gesture controls), (Upgraded Infortainment System)အပါအ၀င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ နည္းပညာသံုးပါ၀င္မႈ မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(2018 XFS Sport Brake)၏ (Base S Model)အား (US $ 71445) မွ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ (XF Sedan)ထက္ (US$ 3600)ခန္႔ ေစ်းပိုမ်ားပါသည္။ ၎၏ (High Trim)ျဖစ္သည့္ (First Edition Sport Brake))အား (US$ 73095)မွ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။