ေလကာ ဝိုက္ဘာေတြကို ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း သို႔) ကားအျပင္ဘက္ကို ႐ိုးရွင္းစြာ သုတ္သင္ျခင္းအတြက္ သင့္ကားရဲ႕ သက္တမ္းရွည္ေစၿပီး ေဒၚလာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္သာေစကာ သင့္လက္နဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မဲ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာ (၅)ေနရာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေလကာမွန္ ဝိုက္ဘာမ်ား

လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
မရွိ

ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္
၁၀ မိနစ္

သင္ဒါေတြကို ဘယ္ေလာက္အသံုးျပဳလဲဆိုတာမွာ မူတည္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔သည္ ေျခာက္လတစ္ခါ (သို႔) တစ္ႏွစ္ကိုတစ္ခါေလာက္ ျပန္လည္လွည့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခု မိုးရာသီဆိုေတာ့ ပိုၿပီးလဲသင့္တာေပါ႔။ ေလကာမွန္ေတြသည္ ရွင္းလင္းတဲ့ျမင္ကြင္းေတြအတြက္ အဓိကက်ပါတယ္။

ကားအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ကြဲျပားၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕ owner’s manual အရ မတူတဲ့အခ်က္ေတြကို လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ အေျခခံအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေလကာဆီမွ အသြားကို မတင္လိုက္ပါ။ အသြားအေဟာင္းကို ဖယ္လိုက္ပါ။
၂။ ဝိုက္ဘာရဲ႕ ေအာက္ဘက္မွ tab တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီ tab ကိုတြန္းလိုက္ပါ။ ဒါဆို အသြားေဟာင္း ဖယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
၃။ သတၲဳလက္ရန္းေတြကို အသြားေဟာင္းက ဘယ္လို ဆက္သြယ္ထားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ပါ။
၄။ အသြားအသစ္တစ္ခုကို တပ္လိုက္ပါ။ ဝိုက္ဘာ လက္ရန္းေတြကို မခ်ိဳးေစဖို႔ ဂရုစိုက္ပါ။ (သို႔) ေလကာမွန္ကို မျခစ္မိပါေစနဲ႔။ လိုင္းမွာ အံဝင္ေစၿပီး အသြားသစ္သည္ အံဝင္တာ ေသခ်ာပါေစ။

Spark Plugs

လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ေခြးသြားစိပ္၊ spark plug ပလပ္ေပါက္၊ spark plug

ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္
၂၀ မိနစ္ ကေန ၃၀ မိနစ္

မိုင္ ၃၀ဝ၀ဝ ေလာက္ဆို spark plugs ကို ျပန္လဲေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ တစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္ျဖဳတ္ရပါမယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ အတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၁။ သင့္ရဲ႕ spark plugs ကိုေနရာယူၿပီး ရာဘာဝိုင္ယာနဲ႔တြဲခ်ီထားပါ။
၂။ သင့္ကားမွာ ဆလင္ဒါ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိလဲေပၚ မူတည္ၿပီး ရွိသေလာက္ကို ရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃။ သင့္ရဲ႕ spark plugs သည္ ျပင္ဖို႔လိုတဲ့ တိက်တဲ့ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတည္းနဲ႔ ဝိုင္ယာေတြအားလံုး မဖယ္လိုက္ပါနဲ႔။ ပထမဆံုး spark plugs က ဝိုင္ယာကိုပဲ အရင္ျဖဳတ္ပါ။
၄။ Spark plugs ရဲ႕ ပလပ္ကိုသံုးၿပီး ပထမဆံုး spark plugs ကိုဖယ္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ အသြားစိပ္ကိုသံုးပါ။
၅။ Spark plugs အသစ္ကိုထည့္ပါ။ လက္နဲ႔ အရင္ မူလီရစ္သြင္းပါ။ ၿပီးေတာ့ ၾကပ္ေနေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ အရမ္းအၾကပ္ၾကီးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။
၆။ Spark plugs ဝိုင္ယာကို ျပန္တြဲပါ။

တျခား Spark plugs ေတြကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

အင္ဂ်င္ကို အေအးေပးေသာ ကိရိယာ

လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
Phillips-head ဝက္အူလွည့္၊ အဝတ္စုတ္၊ အင္ဂ်င္စက္အေအးေပးရာတြင္သံုးသည့္အရည္၊ ကေတာ့၊ ထည့္စရာ၊ radiator flush solution

ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္
၃၀ မိနစ္

၁။ Radiator ရဲ႕ ေရျြပန္ပလပ္ကိုရွာဖို႔ သင့္ရဲ႕ owner’s manual စာအုပ္ကို ၾကည့္ပါ။ အရည္ထည့္စရာခြက္ကို သံုးပါ။ ေရျြပန္ပလပ္ကို လွည့္ဖြင့္ပါ။ အရည္ေဟာင္းေတြကို ေျမာင္းသြယ္ခ်လိုက္ပါ။
၂။ ေရျြပန္ပလပ္ကို ျပန္ထားၿပီး radiator အေဆာင္းကို ဖယ္ေပးပါ။
၃။ Radiator flush သန္႔စင္တဲ့အရည္ကိုထည့္ဖို႔ ကေတာ့ကို သံုးပါ။ ၿပီးေတာ့ radiator အကုန္လံုးကိုေရနဲ႔ ျဖည့္လိုက္ပါ။
၄။ Radiator အေဆာင္းကို ျပန္တပ္ပါ။
၅။ ကားကို စက္ႏိႈးကည့္ပါ။ ပံုမွန္ အပူခ်ိန္မရခင္အထိ ႏိႈးထားပါ။
၆။ အပူဆံုးရေအာင္ အပူေပးစက္ကို ဖြင့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကားကို ၁၀မိနစ္ေလာက္ စက္ႏိႈးထားပါ။
၇။ ကားစက္ျပန္သတ္ၿပီး အင္ဂ်င္လံုးဝေအးသြားတဲ့အထိ ေစာင့္ပါ။
၈။ Radiator ကိုေရျြပန္ျပန္သြယ္ပါ။
၉။ အရည္အသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္ျဖည့္လိုက္ပါ။
၁၀။ အရည္ေဟာင္းေတြကို ကားပစၥည္းဆိုင္၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ (သို႔) စက္ျပင္ဆိုင္ တစ္ခုခုကို သယ္ေဆာင္ၿပီး လံုၿခံဳစြာေနရာခ်ထားပါ။ အင္ဂ်င္စက္ အေအးေပးရာတြင္သံုးသည့္ အရည္ေဟာင္းသည္ ေသေစႏိုင္ၿပီး ၄င္းရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အနံ႔နဲ႔ဆြယ္ၿပီး တိရစၦာန္ေတြကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ထည္နဲ႔ ေဆးျခယ္ျခင္း

လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ေပၚလစ္

ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္
၂၀ မိနစ္

ေပၚလစ္တိုက္ျခင္းသည္ သင့္ကားကို အေရာင္လြင့္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ၿပီး အေရာင္ေတာက္ေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာလည္း လြယ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ေအာက္မွာနားလို႔ ငွက္ခ်ီးပါခ်ရင္ေတာင္ အေရာင္ျပန္တင္လို႔ရပါတယ္။ ငွက္ေတြရဲ႕ အညစ္အေၾကးသည္ သင့္ကားရဲ႕ ေဆးေရာင္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ေနေရာင္မွာဆို ပိုသိသာပါတယ္။

ေလစစ္ထုတ္ ကိရိယာ

လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
မရွိ

ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္
၁၀ မိနစ္

တစ္ႏွစ္ (သို႔) မိုင္ ၁၂ဝ၀ဝ တိုင္း သင့္ကားအတြက္ Air Filter တစ္ခုေတာ့ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ စက္ျပင္ဆိုင္မွာ အပ္ထားႏိုင္ၿပီး သင့္ကားကို တစ္ရက္ေတာ့ အနားေပးထားလိုက္ပါ။ (သို႔) ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၁။ သင့္ကားရဲ႕ေအာက္ေဘးဘက္မွာရွိတဲ့ အမည္းေရာင္ေသတၲာကိုရွာပါ။ အဲဒီထဲမွာဆို သင္ရွာေနတဲ့ Filter ရွိပါတယ္။
၂။ Casing ကိုဖြင့္ၿပီး အဲဒီထဲမွာ Air filter ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ Filter ရဲ႕မ်က္ႏွာ ဘယ္ဘက္ကိုမူတယ္ဆိုတာ မွတ္ထားပါ။
၃။ Air Filter အေဟာင္းကိုဖယ္ၿပီး အသစ္တစ္ခုကို အရင္အေဟာင္းထားသလိုပဲ ျပန္ထားလိုက္ပါ။ သတၲဳအဖံုးကို ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ။5-tips