နာမည္ေက်ာ္ကားဝက္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ http://www.autoguide.com မွစားသုံးသူမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပီးေနာက္ ကားအမ်ိဳးအစားအလုိက္အေကာင္းဆုံး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ကား၁၀ စီးကုိ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိစာရင္းတြင္ Toyota မွ ၄ စီးျဖင့္အမ်ားဆုံးပါဝင္ခဲ့ျပီး Chevrolet မွ ၂ စီးပါဝင္ခဲ့သည္။

1- Large Car: Chevrolet Impala

စားသုံးသူမ်ား၏အဆုိအရ Chevrolet Impala မွာ ေမာင္းႏွင္မွဳပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အေထာက္ကူမ်ားစြာေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဇိမ္က်ျခင္း၊ က်ယ္ဝန္းမွဳရွိျခင္း၊ အသံလုံျခင္း၊စတီယာရင္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မွဳေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ Large Car အမ်ိဳးအစားထဲမွာ နံပါတ္ ၁ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟု သိရသည္။

2- Compact Car: Toyota Corolla

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း Toyota Corolla ကဘာေၾကာင့္ popular ျဖစ္ရသလဲဆုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္က ခုိင္လုံစြာရွိပါသည္။ အဓိကမွာ ဆီစားသက္သာျခင္း၊ အတြင္းခန္းက စီးနင္းလိုက္ပါသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိျခင္း၊ စတီယာရင္စနစ္ေကာင္းမြန္ျခင္း တုိ႔မွာအျခားသူႏွင့္ class တူေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ ပုိေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ဟု စာသုံးသူမ်ားမွဆုိသည္။ ၎၏အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္ပုံက အရမ္းေကာင္းမြန္ျပီး ၁ ဂါလံကုိ ၃၂ မုိင္ႏွဳန္းသြားႏိုင္သျဖင့္ Compact Car စာရင္းတြင္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

3- Compact Green Car: Chevrolet Bolt

လွ်ပ္စစ္ကားျဖစ္သည့္ Chevrolet Bolt သည္ 238 mi (383 km) ကုိတစ္ဆက္တည္းသြားႏိုင္ေသာ 60-kWh battery ကုိသုံးထားသည့္အျပင္ ထုိကား၏ Driver ထုိင္ခုံကစမတ္က်ျပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည္။ စြမ္းအင္ေခြ်တာႏိုင္မွဳ၊ ေမာင္းႏွင္ရေကာင္းမြန္မွဳမ်ားကလည္း Chevrolet Bolt ကုိ အဆုိပါစာရင္းမွာ ထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္ႏိုင္ရန္အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

4- Compact SUV: Subaru Forester

ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ အေကာင္းဆုံး Compact SUV အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ Subaru Forester က စားသုံးသူမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ အျပည့္အဝရရွိထားသည္။ ၎သည္ fuel economyေကာင္းမြန္မွဳ ၊ အတြင္းခန္းအက်ယ္ႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းပုိင္း၊ အျမင္လွပမွဳ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳတုိ႔ျပည့္စုံရုံသာမက သူရဲ႕ 2.5-liter engine ကလည္း စြမ္းအင္ ထြက္ရွိမွဳေကာင္းမြန္သည္ဟု စားသုံးသူမ်ားကဆုိသည္။

5-Midsized Car: Toyota Camry

Toyota Camry က U.S ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာစာရင္းထဲအျမဲပါဝင္ေနျခင္းမွာ Toyota အေနျဖင့္ ၎ အားစဥ္ဆက္မျပတ္အဆင့္ျမွင့္တင္မွဳေတြျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္  Camry ၏ ဂုဏ္သတင္းက ေက်ာ္ေဇာ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကမွာ သူ၏လွပေသာ ဒီဇုိင္းေၾကာင့္ ဟုဆုိၾကသည္။ ေမာ္ဒယ္အသစ္မွာ ဆီစားႏွဳန္းက ပုိျပီးတုိးတက္လာကာ ၁ ဂါလံ ကုိ ၃၂ မုိင္အထိျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဝယ္သူမ်ားမွာ ၁ ဂါလံကုိ ၄၇ မုိင္ႏွဳန္းအထိရေသာ ဆီစားခ်ိဳသည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ hybrid အင္ဂ်င္သုံးကုိ ပုိမ်က္စိက်ေနၾကသည္။

6-Midsized SUV: Toyota Highlander

Toyota Highlander ကလည္းႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ားသူမ်ားသည္ ကားဝယ္ရာတြင္ minivans မ်ားထက္ ခုံ ၃တန္း SUV မ်ားကုိပုိမုိေရြးခ်ယ္လာၾကျပီး အေကာင္းဆုံး Midsized SUV ျဖစ္လာေသာ Toyota Highlander မွာ ေကာင္းမြန္သည့္အရည္အေသြး၊ ဆီစားႏွဳန္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ အပုိင္းမ်ားတြင္ ဝယ္သူစိတ္တုိင္း က်သ လုိ လူ ၈ ဦးအဆင္ေျပေျပစီးနင္းႏိုင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းသည့္အျပင္ ပါကင္ထုိးရသည္မွာလည္း လြယ္ကူေၾကာင္း စားသုံးသူ မ်ား၏စစ္တမ္းအရသိရသည္။

7-Minivan: Toyota Sienna

အမ်ားစုေသာ စားသုံးသူမ်ားက မီနီဗင္အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ Toyota Sienna ကုိပုိျပီးႏွစ္သက္ၾကသည္။ အဓိကအေၾကာင္း မွာ သက္သက္သာသာစီးနင္းလုိက္ပါႏိုင္မွဳျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ Sienna သည္ အနည္းငယ္ေသာ သူ၏ျပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ပိုရွည္ျပီး အတြင္းခန္းမွာလည္း က်ယ္ဝန္းသလုိ လူ ၈ ဦးလုိက္ပါစီးနင္းႏိုင္ကာ ခုံမ်ားကုိ လုိသလုိ အဆင္ေျပစြာေခါက္သိမ္း ႏိုင္သည္။

8-Full-Sized Pickup Truck: Ford F-150

အေမရိကား၏ အေရာင္းရဆုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Ford F-150 မွာ Full-Sized Pickup Truck စာရင္းမွာနံပါတ္ ၁  ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးဆန္းေနမည္မဟုတ္ေပ။ ၎၏ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္မွာ ကားကုိေပါ့ ပါးေအာင္ aluminum မ်ားသုံးစြဲထားသည့္အျပင္ 2.7-liter turbocharged V6 engine မွာလည္း ပုိမုိျမန္ဆန္သည့္ရုန္း အားႏွင့္ ဝန္တင္ေဆာင္ႏိုင္မွဳကုိ ပုိေကာင္းေအာင္ေစသည္။

9-Luxury Compact Car: Audi A4

အေကာင္းဆုံး Luxury Compact Car အျဖစ္ BMW 3 Series မေရြးခဲ့သည္ကုိ အံ့ၾသေကာင္းအ့ံၾသႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ၂၀၁၈ အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ Audi A4 မွာ sporty, luxurious ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔လွပမွဳ မ်ားတြင္ ထိပ္တန္း အဆင့္ရွိေနသည္။ စားသုံးသူစစ္တမ္းအရ ၎မွာ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္မ်ားစြာစိတ္ေက်နပ္မွဳရွိျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မွဳက အလြန္ေကာင္းျပီး စတီယာရင္တုံ႕ျပန္မွဳလည္းေကာင္းမြန္သည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ turbocharged four-cylinder engine ကလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မွဳမ်ားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

10-Luxury Compact SUV: BMW X3

BMW က ၂၀၁၈ X3 ကဒီဇုိင္းသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားျပီး ႏွစ္ျခိဳက္စရာေမာင္းႏွင္မွဳ၊ ဇိမ္က်မွဳ ၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကုိေပါင္း စပ္ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ျဖင့္အခ်က္ျပထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္သည့္ Touch Screen စနစ္၊ အသံလုံေလကာမွန္စနစ္၊ BMW Display key ကဲ့သို႕ေသာ ပါဝင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ျပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။