ဒီေန႔မွာေတာ့ Yangon International Motor Show 2020 ကို ဒီေန႔မွာေတာ့ Yangon International Motor Show 2020 ကို ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ Drive Media မွ Yangon International Motor Show ပြဲ စီစဥ္သူနဲ႔ ပြဲလာေရာက္သူေတြရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

Zawgyi Version…..
ဒီေန႔မွာေတာ့ Yangon International Motor Show 2020 ကို ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ Drive Media မွ Yangon International Motor Show ပြဲ စီစဥ္သူနဲ႔ ပြဲလာေရာက္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
#Drivemediamyanmar #YIMS #GrandPrix